Utskrift 

Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet finner du her

2017