Utskrift 

For å finne innkalling og sakslister, trykk ønsket dato

2018

29.10.2018 Sak 32-37

24.09.2018 Sak 27-31

18.06.2018 sak 20-26

23.04.2018 sak 7-18 Vedlegg sak 15/18

19.02.2018 sak 1-6 

2017

04.12.2017 sak 44-47

30.10.2017 sak 36-43

25.09.2017 sak 31-35

21.06.2017 sak 25-30

20.04.2017 sak 12-16

20.04.2017 sak 17-24

20.04.2017 sak 18

20.02.2017

 

2016

05.12.2016

12.09.2016

03.06.2016

18.04.2016    Kommunens årsmelding 2015  og  årsregnskap 2015

15.02.2016

 

   

2015

18.02.2015  og  sakspapirer

23.04.2015  og  sakspapirer     Vedlegg sak 13/15 kan fås ved henvendelse til sekretariatet

10.06.2015  og  sakspapirer

05.10.2015  og  sakspapirer

26.11.2015  og  sakspapirer

 

 

2014

17.02.14  og  sakspapirer

22.04.14  og  sakspapirer

16.06.14  og  sakspapirer

25.09.14  og  sakspapirer

10.12.14  og  sakspapirer

 

 

2013

09.09.13   og  sakspapirer

21.10.13   og  sakspapirer