Utskrift 

For å finne innkalling og sakslister, trykk ønsket dato

 

2018

17.09.2018

11.06.2018

24.04.2018 Vedlegg sak 11/18

12.02.2018

2017

20.11.2017 sak 28-34

19.09.2017 sak 24-27

19.06.2017 sak 19-23

24.04.2017 sak 9-18

24.04.2017 sak 13-14

13.02.2017

2016

7.11.2016  vedlegg 1, 2 og 3 til sak 24/16  

19.09.2016   vedlegg sak 16/16

23.05.2016

18.04.2016  Kommunens årsmelding og regnskap 2015   Idrettsskolens årsmelding og regnskap 2015

 

 

2015

18.02.2015  og  sakspapirer

29.04.2015  og  sakspapirer

24.06.2015  og  sakspapirer 

25.08.2015  og  sakspapirer   vedlegg sak 16/15

09.09.2015  og  sakspapirer

 

 

2014

12.02.2014  og  sakspapirer

09.04.2014  og  sakspapirer

11.06.2014  og  sakspapirer

03.09.2014  og  sakspapirer

15.12.2014  og  sakspapirer

 

 

 

2013

24.09.13  og  sakspapirer

10.12.13  og  sakspapirer