For å finne innkalling og sakslister, trykk ønsket dato

2018

09.10.18 Innkalling og sakspapirer

26.06.18 Innkalling og sakspapirer

23.05.18 Innkalling til fellesmøte

24.04.18 Innkalling og sakspapirer

13.03.18 Innkalling og sakspapirer vedlegg sak 13/18, sak 14/18 og sak 18/18

23.01.18 Innkalling og sakspapirer

 

2017

05.12.17 Innkalling og sakspapirer - del II - del III

05.09.17 innkalling og sakspapirer

20.06.17 Innkalling og sakspapirer - del II - vedlegg sak 41/17

30.05.17 Innkalling og sakspapirer

25.04.17 Innkalling og sakspapirer - del II

14.03.17 Innkalling og sakspapirer - presentasjon sak 11/17

31.01.17 Innkalling og sakspapirer - vedlegg sak 03/17

 

2016

01.11.16 Innkalling og sakspapirer

27.09.16 Innkalling og sakspapirer

23.08.16 Innkalling og sakspapirer

21.06.16 Innkalling og sakspapirer Vedlegg sak 44/16

31.05.16 Innkalling og sakspapirer

03.05.16 Innkalling og sakspapirer

14.04.16 Innkalling og sakspapirer

09.03.16 Innkalling og sakspapirer Vedlegg sak 15/16, nr. 1 -  nr. 2 og nr. 3

26.01.16 Innkalling og sakspapirer Vedlegg sak 03/16

 

2015

27.01.2015  og  sakspapirer

04.03.2015  og  sakspapirer

25.03.2015  og  sakspapirer

07.05.2015  og  sakspapirer

16.06.2015  og  sakspapirer

08.09.2015  og  sakspapirer

24.11.2015  og  sakspapirer - rapport sak 31/15

 

2014

14.01.2014  og  sakspapirer

18.02.2014  og  sakspapirer

25.03.2014  og  sakspapirer

12.05.2014  og  sakspapirer    ( sak 20/14 er unntatt offentlighet jf. fvl §13 og offl. §13)

11.06.2014  og  sakspapirer

09.09.2014  og  sakspapirer

21.10.2014  og  sakspapirer  og ettersendt sak 36-14 med vedlegg

16.12.2014  og  sakspapirer

 

2013

03.09.2013  og  sakspapirer

10.10.2013  og  sakspapirer

05.11.2013  og  sakspapirer

17.12.2013  og  sakspapirer  samt ettersendt sak 38/13 med vedlegg