Utskrift 

 

For å finne innkalling og sakslister, trykk ønsket dato

2018

06.11.18 innkalling og sakspapirer vedlegg sak 58/18

09.10.18 Innkalling og sakspapirer

26.06.18 Innkalling og sakspapirer

23.05.18 Innkalling til fellesmøte

24.04.18 Innkalling og sakspapirer

13.03.18 Innkalling og sakspapirer vedlegg sak 13/18, sak 14/18 og sak 18/18

23.01.18 Innkalling og sakspapirer

 

2017

05.12.17 Innkalling og sakspapirer - del II - del III

05.09.17 innkalling og sakspapirer

20.06.17 Innkalling og sakspapirer - del II - vedlegg sak 41/17

30.05.17 Innkalling og sakspapirer

25.04.17 Innkalling og sakspapirer - del II

14.03.17 Innkalling og sakspapirer - presentasjon sak 11/17

31.01.17 Innkalling og sakspapirer - vedlegg sak 03/17

 

2016

01.11.16 Innkalling og sakspapirer

27.09.16 Innkalling og sakspapirer

23.08.16 Innkalling og sakspapirer

21.06.16 Innkalling og sakspapirer Vedlegg sak 44/16

31.05.16 Innkalling og sakspapirer

03.05.16 Innkalling og sakspapirer

14.04.16 Innkalling og sakspapirer

09.03.16 Innkalling og sakspapirer Vedlegg sak 15/16, nr. 1 -  nr. 2 og nr. 3

26.01.16 Innkalling og sakspapirer Vedlegg sak 03/16

 

2015

27.01.2015  og  sakspapirer

04.03.2015  og  sakspapirer

25.03.2015  og  sakspapirer

07.05.2015  og  sakspapirer

16.06.2015  og  sakspapirer

08.09.2015  og  sakspapirer

24.11.2015  og  sakspapirer - rapport sak 31/15

 

2014

14.01.2014  og  sakspapirer

18.02.2014  og  sakspapirer

25.03.2014  og  sakspapirer

12.05.2014  og  sakspapirer    ( sak 20/14 er unntatt offentlighet jf. fvl §13 og offl. §13)

11.06.2014  og  sakspapirer

09.09.2014  og  sakspapirer

21.10.2014  og  sakspapirer  og ettersendt sak 36-14 med vedlegg

16.12.2014  og  sakspapirer

 

2013

03.09.2013  og  sakspapirer

10.10.2013  og  sakspapirer

05.11.2013  og  sakspapirer

17.12.2013  og  sakspapirer  samt ettersendt sak 38/13 med vedlegg