Utskrift 

Årsrapporter om kontrollutvalgets virksomhet finner du her:

2012