Utskrift 

For å finne innkalling, sakslister og sakspapirer til møter, trykk ønsket dato

2018

17.09.2018

11.06.2018

14.05.2018 - a v l y s t

18.04.2018

16.02.2018

 

2017

13.02.2017

21.06.2017

03.04.2017

31.05.2017

21.06.2017

25.09.2017 

06.11.2017

 

2016

07.11.2016

26.09.2016

01.06.2016    Kommunens regnskap 2015 og årsberetning 2015

04.04.2016

08.02.2016

 

 

2015

16.02.2015  og  sakspapirer

13.04.2015  og  sakspapirer

11.05.2015  og  sakspapirer       regnskap og årsmelding sak 17/15  -  regnskap og årsmelding sak 18/15

08.10.2015  og  sakspapirer

16.11.2015  og  sakspapirer   vedlegg til sakene 36/15 og 37/15 fås ved henvendelse til sekretariatet

 

 

2014

13.01.14  og  sakspapirer

17.03.14  og  sakspapirer

05.05.14  og  sakspapirer

02.06.14  og  sakspapirer

08.09.14  og  sakspapirer

20.10.14  og  sakspapirer

08.12.14  og  sakspapirer

 

 

 2013

23.09.13  og  sakspapirer  +  tilleggssak 34/13

04.11.13  og sakspapirer