Utskrift 


For å finne innkalling og sakslister, trykk ønsket dato

2017

01.11.2017 - Innkalling og sakspapirer

27.09.2017 - Innkalling og sakspapirer

26.04.2017 - Innkalling og sakspapirer

22.02.2017 - AVLYST, nytt møte avtales senere

 

 

2016

16.11.2016

21.09.2016

18.05.2016

20.04.2016  Kommunens årsmelding 2015 og årsregnskap

16.03.2016

17.02.2016

 

 

2015

14.01.15  og  sakspapirer

11.03.15  og  sakspapirer

20.05.15  og  sakspapirer

23.09.15  og  sakspapirer    vedlegg til sak 18/15  og  til sak 22/15

11.11.15  og  sakspapirer

 

 

2014

15.01.14  og  sakspapirer

12.03.14  og  sakspapirer

07.05.14  og  sakspapirer

25.06.14  og  sakspapirer

10.09.14  og  sakspapirer    -   vedlegg til ettersendt sak 27/14

15.10.14  og  sakspapirer

 

 

2013

18.09.13  og  sakspapirer

30.10.13  og  sakspapirer.    Svelvik kommunes delegeringsreglement m.fl.