Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

"Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene. Rapporten tegner et bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene på en god måte"

Hele rapporten finner du her:

 

 

 

Aktuelt - nyhet01

Samhandlingsreformen  -  kontroll av medfinansiering

Kontrollutvalgssekretariatet sendte i desember en felles henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet for å bedre kontrollmulighetene i forbindelse med helseforetakenes fakturering av spesialisthelsetjenester. Ønsket om forbedringer på dette området kom etter innspill fra revisjonsenheter som reviderer kommuneregnskap innen kontrollutvalgssekretariatets område. Alle kontrollutvalgene sluttet seg til at en slik henvendelse skulle sendes.

Svaret på henvendelsen kan du lese her