For å finne innkalling og sakslister, trykk ønsket dato

2020

For etterfølgende møter, se følgende lenke:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ROKUS/Boards/Details/200665

 

18.06.2020 Innkalling

07.05.2020 Innkalling - Protokoll 

15.04.2020 Innkalling - Protokoll

05.03.2020 Innkalling - Protokoll

16.01.2020 Innkalling - Protokoll

 

2019

28.11.2019

05.09.2019

27.06.2019

29.05.2019

28.03.2019

28.02.2019

 

 

2018

06.12.18

06.09.2018

31.05.2018 - del 1 - del 2 - vedlegg sak 21/18

22.02.2018 - rapport 04/18, sak 05/18 vedlegg til sak 08/18 og sak 09/18

 

2017

19.10.2017 - vedlegg til sak 36/17

28.09.2017

16.03.2017

09.02.2017

 

2016

03.11.2016

15.09.2016

19.05.2016

10.03.2016

21.01.2016     vedlegg til sak 4/16  og til  sak 5/16

 

 

2015

29.01.15  og  sakspapirer

12.03.15  og  sakspapirer samt vedlegg til sak 8/15

16.04.15  og  sakspapirer

16.06.15  og  sakspapirer

24.09.15  og  sakspapirer

29.10.15  og  sakspapirer      vedlegg til sak 43/15

 

2014

30.01.14  og  sakspapirer

06.03.14  og  sakspapirer      ettersendte saker  11/14  og  13/14

24.04.14  og  sakspapirer      ettersendte saker  18/14  og  20/14

12.06.14  og  sakspapirer

11.09.14  og  sakspapirer

16.10.14  og  sakspapirer

 

 

2013

11.09.13  og  sakspapirer

17.10.13  og  sakspapirer

05.12.13  og  sakspapirer  samt  vedlegg sak 46/13